4_Niederländisch

Verklaring

 

IDEA

Caravan is een initiatief waarin vrouwen en mannen uit de hele wereld discussiëren over de reorganisatie van een humane wereldmaatschappij zonder uitbuiting, dwang en oorlog. Half mannen, half vrouwen, afkomstig uit alle culturen, alle sociale en productieve sferen, met inbegrip van buitenstaanders en minderheden, vormen een karavaan die van West- naar Oost-Afrika trekt om de vraagstukken te bespreken die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de mensheid. In tegenstelling tot de Verenigde Naties behartigen zij niet de belangen van bepaalde landen, groepen of ondernemingen, maar formuleren zij de overlevingsbehoeften van alle mensen.

Zij komen bijeen om een dialoog van culturen te voeren: om hun ethische waarden te bespreken, ideeën uit te wisselen over sociale verandering, mogelijke nieuwe vormen van samenleven, mensenrechten, wetten en gerechtigheid, wetenschap en ecologie, rationaliteit en irrationaliteit; creatief begaafde mensen brengen deze inhoud ook tot uitdrukking in artistieke vormen.

Zij organiseren hun samenleven in raden over voeding, gezondheid en conflicten; algemene vragen in plenaire vergaderingen.

De communicatie vindt plaats in het Engels, alle resultaten worden geregistreerd en gepubliceerd.

Zij worden vergezeld door deskundigen op het gebied van woestijn, geneeskunde en technologie.

FILOSOFIE

In 2050 zal deze planeet ongeveer 10 miljard inwoners hebben.

De vragen waarvan de antwoorden noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de mensheid zullen verschillend worden beantwoord door individuen, zoals religies en filosofieën. De taak van Caravan is deze antwoorden samen te brengen. Karavaan is dus een niet-gouvernementeel, niet-religieus en niet-ideologisch initiatief: het brengt mensen met deze instelling samen. Zij denken niet na over hoe het beter zou kunnen binnen de bestaande machts- en economische structuren, maar over wat er in het algemeen aan hen moet worden veranderd om niet alleen te overleven, maar om überhaupt een mensheid te worden.

De mens heeft duizenden jaren lang de voorwaarden geschapen om vreedzaam samen te leven. Ieder mens zou schoon drinkwater kunnen hebben, genoeg te eten, huisvesting, onderwijs, en vrijheid om zich te ontwikkelen. De wereld zou vele malen meer ontwikkeling, creativiteit, technologie, levensvreugde, kunst en amusement, plezier en afleiding kunnen bieden voor alle 8 miljard van haar burgers.

Het tegendeel is het geval, hoewel er geen reden voor is. Maar dit tegendeel is door de mens gemaakt – daarom kan het door mensen in het echte leven worden veranderd.

DOEL

Mensen van over de hele wereld creëren een model waarmee de hele wereld zou kunnen samenleven –

een wereld waarin de meesten niet leven naar het dictaat van de kleinsten, maar waarin iedereen de vrijheid van de anderen mogelijk maakt,

een wereld die niet draait om het maximaliseren van de winsten van enkelen, maar om het delen van de voordelen van technologie en kennis met allen.

Het doel van de karavaan is de wereldbevolking een gevoel van eigenwaarde te geven:

“wij zijn de wereld”

als een bewustzijn dat niet aan mensen wordt opgelegd, maar in hen ontstaat als hun eigen gedachte.

Juli 2021 – de initiatiefnemers

Details

Criteria voor deelname

Vragen die door de deelnemers aan de karavaan moeten worden besproken

Achtergrondgedachten

Huidig drinkwaterinitiatief

Interview

madujara@gmail.com