4_Slowenisch

Izjava

 

IDEA

Karavana je pobuda, v kateri ženske in moški z vsega sveta razpravljajo o reorganizaciji globalne humane družbe brez izkoriščanja, prisile in vojn. Polovica moških in polovica žensk prihaja iz vseh kultur, vseh družbenih in proizvodnih sfer, vključno z outsiderji in manjšinami, in tvori karavano, ki se giblje od zahodne do vzhodne Afrike, da bi razpravljala o vprašanjih, potrebnih za preživetje človeštva. V nasprotju z Združenimi narodi ne zastopajo interesov posameznih držav, skupin ali korporacij, temveč oblikujejo potrebe vseh ljudi po preživetju.

Srečujejo se, da bi vodili dialog kultur: razpravljajo o svojih etičnih vrednotah, izmenjujejo ideje o družbenih spremembah, možnih novih oblikah skupnega življenja, človekovih pravicah, zakonih in pravičnosti, znanosti in ekologiji, racionalnosti in iracionalnosti; ustvarjalno nadarjeni ljudje te vsebine izražajo tudi v umetniških oblikah.

Svoje skupno življenje organizirajo v svetih za hrano, zdravje in spore, splošna vprašanja pa na plenarnih skupščinah.

Komunikacija poteka v angleščini, vsi rezultati se beležijo in objavljajo.

Spremljajo jih strokovnjaki s področja puščavništva, medicine in tehnologije.

FILOZOFIJA

Leta 2050 bo na tem planetu živelo približno 10 milijard prebivalcev.

Na vprašanja, katerih odgovori so nujni za preživetje človeštva, bodo posamezniki, kot so religije in filozofije, odgovarjali različno. Naloga Karavane je, da te odgovore združi. Karavana je torej nevladna, nereligiozna in neideološka pobuda: združuje ljudi s takšnim odnosom. Ne razmišljajo o tem, kako bi lahko izboljšali stvari znotraj obstoječih oblastnih in gospodarskih struktur, temveč o tem, kaj je treba v njih na splošno spremeniti, da bi ne le preživeli, temveč da bi sploh postali človeštvo.

Ljudje so več tisoč let ustvarjali pogoje za mirno sobivanje. Vsak človek bi lahko imel čisto pitno vodo, dovolj hrane, stanovanje, izobrazbo in svobodo razvoja. Svet bi lahko vsem 8 milijardam svojih državljanov zagotovil mnogokrat več razvoja, ustvarjalnosti, tehnologije, veselja do življenja, umetnosti in zabave, užitka in razvedrila.

Prav nasprotno, čeprav za to ni nobenega razloga. Vendar je to nasprotje ustvaril človek – zato ga lahko ljudje spremenijo v resnično življenje.

CILJ

Ljudje z vsega sveta so ustvarili model, po katerem bi lahko živel ves svet –

svet, v katerem večina ne živi v skladu z diktatom manjšine, ampak kjer vsak omogoča svobodo drugim,

svet, v katerem ne gre za maksimiranje dobička peščice, temveč za delitev koristi tehnologije in znanja z vsemi.

Cilj karavane je, da bi prebivalcem sveta dali občutek lastne vrednosti:

“mi smo svet”

kot zavest, ki se ljudem ne vsiljuje, ampak se v njih poraja kot njihova lastna misel.

julij 2021 – pobudniki

Podrobnosti

Merila za sodelovanje

Vprašanja, o katerih bodo razpravljali udeleženci karavane

Razmišljanja o ozadju

Trenutna pobuda za pitno vodo

Intervju

madujara@gmail.com