4_Tschechisch

Prohlášení

 

IDEA

Karavana je iniciativa, v níž ženy a muži z celého světa diskutují o reorganizaci globální humánní společnosti bez vykořisťování, nátlaku a válek. Napůl muži a napůl ženy pocházejí ze všech kultur, ze všech společenských a výrobních sfér, včetně outsiderů a menšin, a tvoří karavanu, která se pohybuje od západní po východní Afriku, aby diskutovala o otázkách nezbytných pro přežití lidstva. Na rozdíl od Organizace spojených národů nezastupují zájmy jednotlivých zemí, skupin nebo korporací, ale formulují potřeby přežití všech lidí.

Setkávají se, aby vedli dialog kultur: diskutovali o svých etických hodnotách, vyměňovali si názory na společenské změny, možné nové formy soužití, lidská práva, zákony a spravedlnost, vědu a ekologii, racionalitu a iracionalitu; kreativně nadaní lidé vyjadřují tento obsah také uměleckými formami.

Svůj život organizují společně v radách týkajících se jídla, zdraví a konfliktů; obecné otázky řeší na plenárních shromážděních.

Komunikace probíhá v angličtině, všechny výsledky jsou zaznamenávány a zveřejňovány.

Doprovází je odborníci na poušť, medicínu a technologie.

FILOZOFIE

V roce 2050 bude mít tato planeta přibližně 10 miliard obyvatel.

Na otázky, jejichž zodpovězení je nezbytné pro přežití lidstva, budou jednotlivci, jako jsou náboženství a filozofie, odpovídat různě. Úkolem Caravanu je tyto odpovědi spojit. Karavana je tedy nevládní, nenáboženská a neideologická iniciativa: sdružuje lidi s tímto postojem. Nepřemýšlejí o tom, jak by se daly věci zlepšit v rámci stávajících mocenských a ekonomických struktur, ale co je třeba na nich obecně změnit, aby nejen přežily, ale aby se vůbec staly lidmi.

Lidé po tisíce let vytvářeli podmínky pro mírové soužití. Každý člověk by mohl mít čistou pitnou vodu, dostatek jídla, bydlení, vzdělání a svobodu rozvoje. Svět by mohl všem 8 miliardám svých občanů poskytnout mnohonásobně větší rozvoj, kreativitu, technologie, radost ze života, umění a zábavu, potěšení a rozptýlení.

Opak je pravdou, ačkoli k tomu není žádný důvod. Tento opak je však vytvořen člověkem – proto jej lidé mohou změnit na skutečný život.

CÍL

Lidé z celého světa vytvářejí model, podle kterého by mohl žít celý svět společně –

svět, kde většina nežije podle diktátu nejmenšího počtu, ale kde každý umožňuje svobodu ostatním,

svět, ve kterém nejde o maximalizaci zisků několika jedinců, ale o sdílení výhod technologií a znalostí se všemi.

Cílem Karavany je dát obyvatelům světa pocit vlastní identity:

“my jsme svět”

jako vědomí, které není lidem vnucováno, ale vzniká v nich jako jejich vlastní myšlenka.

červenec 2021 – iniciátoři

Podrobnosti na

Kritéria účasti

Otázky k diskusi účastníků karavany

Základní myšlenky

Současná iniciativa v oblasti pitné vody

Rozhovor

madujara@gmail.com