eau-Estnisch

Joogivee aasta

 

Joogivesi on inimese jaoks põhiline vahend ellujäämiseks.

Suuremal osal inimestest puudub otsene juurdepääs joogiveele.

Joogiveepuudus on kõige levinum surmapõhjus, eriti laste puhul kogu maailmas, veel enne vähki, AIDSi või troopilisi haigusi.

Joogiveepuudus on esimene rände ja terrorismi põhjus: inimesed kolivad küladest suurlinnadesse.

Seal kaotavad nad oma traditsioonilised sotsiaalsed sidemed: noored naised satuvad prostitutsiooni haardesse, noored mehed inimkaubitsejate või terroriorganisatsioonide lõksu.

Rände ja terrorismi põhjuste vastu võitlemiseks tuleb teha ülemaailmseid jõupingutusi, et viia joogiveevarustus ka maailma viimastesse küladesse.

Üks mõttekoda, mida rahastavad selle maailma jõukad riigid, uurib selle eesmärgi jätkusuutlikku elluviimist.

Rahvusvahelised korporatsioonid, eriti toiduainete sektoris, rahastavad teadlaste väljatöötatud kavade elluviimist.

Saksamaa valitsus teeb maailmakogukonnale ettepaneku, et see projekt viiakse võimalikult kiiresti ellu “joogivee aasta” nime all, ning võtab selle elluviimisel juhtrolli.

 

Christof Wackernagel – München, 3.12.2019