eau polnisch

Rok wody pitnej

 

Woda pitna jest podstawowym środkiem przetrwania dla ludzi.

Ogromna większość ludzi nie ma bezpośredniego dostępu do wody pitnej.

Brak wody pitnej jest najczęstszą przyczyną śmierci, zwłaszcza dzieci na całym świecie, wyprzedzając raka, AIDS czy choroby tropikalne.

Brak wody pitnej jest pierwszą przyczyną migracji i terroryzmu: ludzie przenoszą się ze wsi do dużych miast.

Tam tracą swoje tradycyjne więzi społeczne: młode kobiety wpadają w szpony prostytucji, młodzi mężczyźni w sidła handlarzy lub organizacji terrorystycznych.

Aby zwalczać przyczyny migracji i terroryzmu, należy podjąć ogólnoświatowe wysiłki na rzecz zapewnienia dostaw wody pitnej do ostatnich wiosek na świecie.

Nad zrównoważoną realizacją tego celu pracuje think tank finansowany przez zamożne kraje tego świata.

Międzynarodowe korporacje, zwłaszcza w sektorze spożywczym, finansują realizację planów opracowanych przez naukowców.

Rząd niemiecki proponuje społeczności światowej jak najszybsze wdrożenie tego projektu pod hasłem “Rok wody pitnej” i przejmuje inicjatywę w jego realizacji.

 

 

Christof Wackernagel – Monachium, 3.12.2019 r.