eau Schwedisch

År av dricksvatten

 

Dricksvatten är människans grundläggande överlevnadsmekanism.

De allra flesta människor har inte direkt tillgång till dricksvatten.

Brist på dricksvatten är den vanligaste dödsorsaken, särskilt för barn i hela världen, före cancer, aids och tropiska sjukdomar.

Brist på dricksvatten är den första orsaken till migration och terrorism: människor flyttar från byar till storstäder.

Där förlorar de sina traditionella sociala kontakter: de unga kvinnorna hamnar i prostitutionens klor, de unga männen i människohandlarnas eller terroristorganisationernas fällor.

För att bekämpa orsakerna till migration och terrorism måste en världsomspännande insats göras för att få fram dricksvatten till de sista byarna i världen.

En tankesmedja som finansieras av världens välmående länder forskar om hur detta mål kan genomföras på ett hållbart sätt.

Multinationella företag, särskilt inom livsmedelssektorn, finansierar genomförandet av de planer som forskarna har utarbetat.

Den tyska regeringen föreslår för världssamfundet att detta projekt ska genomföras så snabbt som möjligt under paraplybegreppet “År för dricksvatten” och tar ledningen för genomförandet.

 

 

 

 

 

Christof Wackernagel – München, 3.12.2019