eau Slowakisch

Rok pitnej vody

 

Pitná voda je pre človeka základným prostriedkom prežitia.

Prevažná väčšina ľudí nemá priamy prístup k pitnej vode.

Nedostatok pitnej vody je najčastejšou príčinou úmrtí, najmä detí na celom svete, pred rakovinou, AIDS alebo tropickými chorobami.

Nedostatok pitnej vody je prvou príčinou migrácie a terorizmu: ľudia sa sťahujú z dedín do veľkých miest.

Tam strácajú svoje tradičné sociálne väzby: mladé ženy sa dostávajú do pazúrov prostitúcie, mladí muži do pascí obchodníkov s ľuďmi alebo teroristických organizácií.

V záujme boja proti príčinám migrácie a terorizmu je potrebné vyvinúť celosvetové úsilie na zabezpečenie dodávok pitnej vody do posledných dedín na svete.

Think tank financovaný prosperujúcimi krajinami tohto sveta skúma možnosti trvalo udržateľnej realizácie tohto cieľa.

Nadnárodné korporácie, najmä v potravinárskom sektore, financujú realizáciu plánov vypracovaných vedcami.

Nemecká vláda navrhuje svetovému spoločenstvu, aby sa tento projekt čo najrýchlejšie realizoval pod spoločným názvom “Rok pitnej vody”, a preberá iniciatívu pri jeho realizácii.

 

 

 

 

 

Christof Wackernagel – Mníchov, 3.12.2019