eau Tschechisch

Rok pitné vody

 

Pitná voda je pro člověka základním prostředkem k přežití.

Naprostá většina lidí nemá přímý přístup k pitné vodě.

Nedostatek pitné vody je nejčastější příčinou úmrtí, zejména dětí na celém světě, před rakovinou, AIDS nebo tropickými nemocemi.

Nedostatek pitné vody je první příčinou migrace a terorismu: lidé se stěhují z vesnic do velkých měst.

Tam ztrácejí své tradiční sociální vazby: mladé ženy upadají do spárů prostituce, mladí muži do osidel obchodníků s lidmi nebo teroristických organizací.

V rámci boje proti příčinám migrace a terorismu je třeba vyvinout celosvětové úsilí, aby se i do posledních vesnic na světě dostala pitná voda.

Think tank financovaný prosperujícími zeměmi světa zkoumá možnosti udržitelného naplnění tohoto cíle.

Nadnárodní korporace, zejména v potravinářském sektoru, financují realizaci plánů vypracovaných vědci.

Německá vláda navrhuje světovému společenství co nejrychlejší realizaci tohoto projektu pod souhrnným názvem “Rok pitné vody” a ujímá se vedení jeho realizace.

 

Christof Wackernagel – Mnichov, 3.12.2019